Ván Phủ Phim HDK

Trọng lượng: 5kg

Kích thước:  2000mm

Độ dày:20mm

Liên hệ: 0976087668