Hơn 2000 tỷ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc bắc – nam đoạn nghệ an

Theo thống kê, có khoảng 697 hộ ở Nghệ An bị ảnh hưởng từ dự án đường cao tốc Bắc – Nam phải tái định cư, tổng kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với các đoạn qua Nghệ An là 2.191 tỷ đồng.

Theo đó, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84km, thuộc tiểu dự án Nghi Sơn – Diễn Châu và tiểu dự án Diễn Châu – Bãi Vọt đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Trong đó, đi qua đất nông nghiệp là 66,8km (76%); đi qua đất khu dân cư là 21km (24%).
Trong tổng kinh phí 2.191 tỷ đồng cho GPMB các đoạn qua Nghệ An, thì phần dành cho đoạn thuộc tiểu dự án Nghi Sơn – Diễn Châu là 1.033 tỷ đồng; phần dành cho đoạn thuộc tiểu dự án Diễn Châu – Bãi Vọt là 1.088 tỷ đồng.
Theo đại diện Sở Giao thông vận tải Nghệ An, đơn vị đại diện theo dõi, đôn đốc dự án đoạn qua Nghệ An, hiện công tác vốn cho GPMB đang được tiến hành. Công tác phê duyệt phương án tổng thể qua các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc và Hưng Nguyên đã hoàn thành, còn lại thị xã Hoàng Mai đang thực hiện.